Welcome to this Site where you can read all the Telugu Sex Stories. All the Kamakathalu are updated on regular basis. So make sure you bookmark the page.

మొదటిసారిగా ఇవాళే దెంగించుకున్నంత ఆనందంగా

పాత క్యాలెండర్ తీసి కొత్త క్యాలెండర్ తగిలిస్తుండగా మదన ఆకారం కళ్లముందు మెదిలింది గంగయ్య కి. యెందుకో చాలా అనందం కూడ కలిగింది.”వై దిస్ కొలవరి కొలవరి డి!!” అంటూ హమ్ చెయ్యడం మొదలెట్టాడు.

గత మార్చి నెలలో మదనకి పెళ్లయింది.మే మొదటి వారం లో మొగుడితో కాపురానికి వెళ్లిపోయింది. అప్పట్నుంచి

ఇప్పటివరకు మళ్లీ తను పుట్టింటికి రాలేదు.దసరా కి ఖచ్చితం గా రమ్మని వాళ్ల వాళ్లు పిలిచారట. భర్తతో కలిసి

వస్తానని కూడా చెప్పిందట. ఆ విషయం తెలిసి కళ్లలో సెర్చి లైట్లు వెలిగించుకుని మరీ ఎదురు చూసాడు

గంగయ్య.కానీ యెందువల్లనో ఆమె రాలేదు. మదన ఇంట్లోవాళ్లకంటే కూడా తనే ఎక్కువగా నిరుత్సాహపడ్డాడు.

ఇప్పుడు కొత్త సంవత్సరం వచ్చింది.కొద్దిరోజులలో సంక్రాంతి పండుగ రాబోతోంది. వాళ్ల పెళ్లి జరిగిన తర్వాత ఇదే తొలి

సంక్రాంతి కాబట్టి అమ్మాయిగారు మొగుడితో సహా దిగుతోంది.అదీ గంగయ్య ఆనందానికి కారణం.

పక్కపక్క ఇళ్లు కావడం చేత అంజలీ, తాను కలసిమెలిసి తిరిగేవాళ్లు.వయసుతోపాటు వాళ్ల స్నేహమూ

పెరిగింది.స్నేహం ప్రేమగా మారింది.ఆ ప్రేమ ఫలించి పెళ్లి గా మారడానికి కులగోత్రాలు అడ్డొచ్చాయి.వాటిని

ఎదిరించి మదన ని దక్కించుకోడానికి గంగయ్య ప్రయత్నించలేదు. అప్పట్లో పాపం అతనికి సంపాదన లేదు.

యీమధ్యనే చక్కటి జాబ్ దొరికింది.వాళ్లవాళ్లు అతనికి కూడా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు. గంగయ్యకిప్పుడు

పాతికేళ్లు. కుర్రాడు బాగుంటాడని చెప్పడానికి చక్కటి ఫేసూ, పర్సనాలిటీ ఉన్నాయి.

మదన అతనికన్నా రెండేళ్లు చిన్నది. అందం విషయం లో అతనికి సరైన యీడూ జోడూ అని చెప్పొచ్చు.

కానీ ఆ “బ్రహ్మ సార్” వాళ్లిద్దరికీ రాయలేదు. అందుకు గంగయ్య పెద్దగా బాధపడ్డది కూడా లేదు. మదన కన్యత్వాన్ని

గంగయ్యకి యెప్పుడో అప్పగించింది. ఆమె పూకును గంగయ్య మడ్డా ,నోరూ రెండూ రుచి చూసాయి .

వీలుదొరికినప్పుడల్లా మదన పూకును దున్నుకుంటూనే ఉన్నాడు.(రుచి చూసిన పూకే కదా,అందులో యెన్నో సార్లు

దెంగిన పూకు, కాబట్టి మగాళ్లకి ఆల్రెడీ దెంగేసిన పూకు మీద మోజు తగ్గుతుందేమో.. సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లం మీద

యెవరికయినా చిన్న చూపే ఉంటుంది కదా !!. ఒక సగటు మగాడి మనస్తత్వం ఇదేనేమో !!)

మదనకి కూడా గంగయ్య దెబ్బ అంటే మోజే. గంగయ్య ఆశ నెరవేరింది. పండగ నాలుగురోజులుందనగానే

పుట్టింటికి చేరుకుంది మదన. అతను ఆఫీసు నుండి తిరిగొచ్చేవేళకి అతని తల్లి పార్వతమ్మతో మాట్లాడుతూ

వరండాలోనే కూర్చుంది తను.

పెళ్లయిన తర్వాత ఆమెకి కాస్త వొళ్లొచ్చింది.చక్కగా దబ్బపండులా తయారయింది. వొళ్లు తోపాటు సళ్లు కూడ

పెరిగాయి . జాకెట్ లో నుంచి వుబికి సళ్లమధ్య లోయ బాగా కనిపిస్తూ ఉంది. అక్కడే పడేసి దెంగాలన్నంత కోరిక

కలిగింది గంగయ్య కి. కానీ కుదరదు.వాళ్లమ్మ పక్కనే ఉంది మరి.

“హేయ్ బుజ్జీ యెప్పుడొచ్చావ్?” ఉల్లాసాన్నాపుకోలేకపోయాడు గంగయ్య.

“మధ్యాహ్నం వచ్చాను” అంది మదన. అతన్ని చూడ్డంతోనే ఆమె బుగ్గలు యెరుపెక్కాయి. కింద తొడల్లో అలజడి

మొదలయింది. యీ యేడెనిమిది నెలల్లో తనలో వచ్చిన మార్పుల్ని,ఇంకా చెప్పాలంటే తన సళ్లని మరీ పట్టిపట్టి

చూస్తున్నాడతను.

ఆ ఇద్దరికీ ఉన్న పరిచయమెటువంటిదో పార్వతమ్మకి చూచాయగా తెలుసును గనుక, “మీరిద్దరూ మాట్లాడుతూ

ఉండండి”. అంటూ చల్లగా వంటింట్లోకి దారితీసిందామె. ఆవిడ అలా గుమ్మం దాటగానే “నా రూంలోకి పోయి

మాట్లాడుకుందాం రా బుజ్జీ !!” అన్నాడు గంగయ్య. మదన బెట్టు చేసింది. తీరా అతను చేయిపట్టుకోబోయేసరికి

గమ్మున లేచి “సరే నడువ్” అంటూ అతని వెనకాలే వెళ్లింది.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *