పగల దేన్గర నా పూకు

ఈ అనుభవం నా Mena Maama Bharya తో జరిగినది. మాది కృష్ణ జిల్లా లో ఒక పల్లెటూరు అపుడు నేను ఇంటర్ చదువు చున్నాను అపుడు నా
వయసు 20 (కొద్దిగా వయస్సు ఎక్కువ) మా అమ్మకు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు అదే వూరిలో వుంటారు మా చిన్న Maama కు షుమారు ముప్పది అయిదు ఏళ్ళు వుంటాయి . కొద్దిగా అమాయకుడు Aunty వయస్సు షుమారు ముప్పయి వుంటది వాళ్ళకు పిల్లలు కలగ లేదు .

వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర సౌకర్యముగా వుంటదని మేము ఎక్కువగా అక్కడే కూర్చుంటాము . Aunty పై నాకు చెడు అభిప్రాయము లేదు Maama య్య కు కూడా నేనంటే చాల ఇష్టం . అందుకే ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళే వాడు ఒక రోజు ఉదయం నేను Maama య్య . కూర్చుని టిఫిన్ చేస్తున్నాము అపుడు Aunty ఇల్లు తుడుస్తుంది Aunty వంగి ఇల్లు తుడుస్తుంటే నేను అటు చూసాను Aunty వంగి తుడుస్తుంటే జాకెట్ లో నుండి రెండు సళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి చాల బలముగా లావుగా గుండ్రముగా వున్నాయి .

నేను కళ్ళు తిప్పుకోకుండా అలాగే చూస్తున్నాను ఇంతలో Aunty నా
వైపు చూసింది నేను గబ్బుక్కున తల తిప్పు కున్నాను సిగ్గు వేసింది అటు
వైపు కూడా చూడలేదు Aunty మా అమ్మ తో చెప్తుందేమో నని భయము గా వుంది ఇంకొక అయిదు నిముషాలు వుంది వచ్చేసాను Aunty సాయంత్రము మా ఇంటికి వచ్చింది నాకు చాల భయం వేసింది Aunty అమ్మను నా గురుంచి అడుగుతుంది.

లోపల వున్నదని అమ్మ చెప్పింది నా దగ్గరకు వచ్చింది

ఏమిటి నాని పొద్దున్న చెప్పా కుండ వచ్చేసావ్ అంది

Maama య్య తో చెప్పి వచ్చా Aunty ా అన్నాను
ఏమిటిరా అంటూ అమ్మ వచ్చింది వీడు పెద్దోడు అయిపోయాడు వదినా అంది
Aunty అమ్మో చెప్తుందేమో అనుకున్నాను అదేమిటి అమ్మాయ్ అంది అమ్మ లేక పోతే నాకు చెప్పకుండా వచ్చే వాడు కాదు ఈ రోజు చెప్పా కుండ వచ్చేసాడు అంది

ఓహో అలన అంది అమ్మ

అమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చు కున్నాను

సరే రేపు వస్తావుగా అంటూ Aunty అమ్మతో వెళ్లి పోయింది

మరుసటి రోజు పొద్దున్న Maama య్య కనపడి వాళ్ళ ఇంటికి తీసు కెళ్ళాడు
Aunty మాకు టిఫిన్ పెట్టి టిఫిన్ పెట్టె టపుడు తను వంగుంది అపుడు రెండు పూర్ణ కుంభాలు మళ్ళీ దర్సనం అలాగే ఒక నిమిషం చూసి తల తిప్పు కున్నాను Aunty గమనించింది .

ఏమితెలియనట్లు కాం గా వున్నాను టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఒరేయ్ నాని ఈ రోజు ఇక్కడే బోజనము చేయరా చికెన్ వండుతున్నాను అంది Aunty అలాగే Aunty అంటూ లేవ బోయాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నాకు వంట లో హెల్ప్ చేయి అంది Aunty సరేలే Aunty ా అన్నాను సరే మీరు ఆ పని చూసుకోండి నేను బయటకు వెళ్లి వస్తా అంటూ Maama య్య వెళ్లి పోయాడు నేను అక్కడే కూర్చున్నాను ఒరేయ్ నీవు ఇక్కడకు రారా అంది Aunty నేను కూడా Aunty దగ్గరకు వెళ్ళాను .

Aunty కు వంట లో సాయం చేయ సాగాను Aunty అడిగిందల్ల అందించ సాగాను Aunty అందాలు అపుడపుడు చూడ సాగాను

అమ్మో Aunty చాల అందముగా వుంది అని పించింది

Aunty సళ్ళు పెద్ద బంగిన పల్లి Maama ిడి పండ్ల లాగా వున్నాయి

గుడ్డలు రెండు గుమ్మడి కాయలు బోర్లించి నట్లున్నాయి

నడుము రెండు ముడతలు పడి వుంది

ఇక నాకు Aunty ను చూస్తుంటే విందు భోజనం లాగుంది

బయట ఎంతో మంది ఆడ పిల్లను చూస్తూ వుంటా కానీ ఈ Aunty అందము ముందు అవయవ సంపద ముందు వాళ్ళు ఎందుకు పనికి రారు అనిపించింది .
అమ్మో ఇంత అందమైన Aunty ను చేసు కున్న Maama య్య చాల అదృష్ట వంతుడు అనుకున్నానా ఆలోచనలు పైకి కనపడ నీయ కుండ Aunty చెప్పినట్లు చేస్తున్నాను .

ఇంతలో Aunty ఏదో కడుగుతుంటే తన పైట జారింది నేను నోరు తెరుచుకుని అటే చూస్తున్నాను . ఏమిటి చూస్తున్నావు అంది ఏమి లేదత్తా అన్నాను . పైట సరిచేయరా బాబు అంది నేను తన పైట సరి చేశాను
ఒకసారి Aunty నా వైపు జరిగింది తన సళ్ళు నా గుండెలకు తగిలాయి ఒక్కసారిగా నా మొడ్డ లేచి నుంచుంది అపుడు Aunty నా ముందుకు వచ్చి నుంచుంది తన గుద్దలు నా ముందు భాగం లో తగిలాయి నా మొడ్డ తన సీట్ ను తాకింది నాకు ఒంట్లో జివ్వు మంది నేను వెనుకకు జరిగాను ఈ లోపు వంట పూర్తి అయింది .

Aunty స్నానం చేసి వస్తానని బాత్ రూం కి వెళ్ళింది

తను బయట బాత్ రూం లో స్నానం చేసి లంగా టవల్ తో నా ముందు నుండే బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళింది నేను అలాగే చూస్తూ వుంది పోయాను తను నడిచి వెళ్ళేటపుడు
లంగా కింది ఆ గుద్దల కదలిక నా లో కోరిక ఉవ్వెత్తున లేచే తాతలు చేసింది
అబ్బా ఈ Aunty కుత్త దేన్గితే ఎంత బాగుండు అనిపించింది ఇంతలో Aunty నాని అని పిలిచింది .

Aunty గుద్దలు చూడ వచ్చు అని గబా గబా లోపలి వెళ్ళాను తను
లంగా జాకెట్ పైన వుంది ఇంకా చీర కట్టు కోలేదు అబ్బో వెనుక గుద్దలు ముందు

సళ్ళు Aunty అందాల విశ్వ రూపం కనిపించింది

ఏమిటి Aunty ా అన్నాను

ఒరేయ్ నాని జాకెట్ హుక్స్ పట్టటం లేదురా పెట్టరా అంది

నేను ఆలోచిస్తుంటే ఏమిటిరా పెట్టూ అంది అలాగే Aunty ా అంటూ ముందుకు వెళ్ళాను

Aunty కు వెనక హుక్స్ పెట్ట సాగాను Aunty కొద్దిగా నా వైపు జరిగింది

Aunty గుద్దలకు నా మడ్డ తగులు చున్నది నా మొడ్డ బాగా తనను కొచ్చింది
ఇంతలో ఏమిటిరా గుచ్చు కుంటుంది అని చేయి ని వెనుకకు జరిపింది నా మడ్డ ను
ప్యాంటు పై నుండే పట్టు కుంది
అమ్మో ఏమిటిరా నాని నా గురుంచి చెడుగా ఆలోచిస్తున్నావ అంది లేదత్త అని వెనుకకు జరగా బోయాను
మరి ఇదేమిటి అంది అదీ అదీ అంటూ నసిగాను తను నవ్వుతు నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టుకుని నా పిచ్చి కన్నా అంది

నేను మాటలాడ లేదు ఇంకా బయముగా వుంది
ఈసారి Aunty వాటేసుకుని నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది Aunty సళ్ళు నాకు
బలముగా హత్తుకున్నాయి వెచ్చగా తగులు చున్నాయి Aunty తన పెదాలతో నా పేదలను
హత్తి ఉంచింది నా మడ్డ లేచి Aunty పూకు దగ్గరలో తగుల్లు చున్నది
నాని అంది

ఏమిటి Aunty ా అన్నాను

ఈ Aunty నీకు నచ్చింద నేనంటే నీకిష్ట Mena ా అంది

నేను మాటలాడ లేదు ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను

మాట్లాడ వేరా నేను ఇష్టం లేదా అంది

అదేమీ కాదు Aunty ా అన్నాను

మరి ముద్దు కూడా పెట్ట వేరా అంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *