నువ్వు చెప్పినట్టు చెసాను మాట ఇచ్చావు.సొ నా వీడియొ ఇవ్వు

telugu sex storiestelugu sex stories ప్రభాకర్ బయటకి వచ్చెసరికి రమ్య పడుకుంది.ప్రభాకర్ మెల్లిగా రమ్యని తన మీదకి లాక్కొని కౌగిలించుకొని పడుకున్నాడు.ఉదయం మెలుకువ వచ్చెసరికి రమ్య ప్రభాకర్ మీద ఉంది ఒంటి మీద నూలుపొగొకుడా లెదు లెచి టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లింది బయటకి వచ్చి నైటి వెసుకొని కిచెన్ లొకి వెల్లింది టీ పెడుతుంది ప్రభాకర్ లెచి చూస్తె రమ్య లెదు షార్ట్ వెసుకొని బయటకి వెల్లాడు కిచెన్ లొ రమ్య కనిపించింది.వెల్లి వెనక నుండి కౌగిలించుకొని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు.రమ్య ప్రభాకర్ ని తొసి చాలు ప్రభాకర్ నువ్వు అడిగింది చెసాను నా వీడియొ ఇవ్వు అంది.అబ్బా ఒకాసారికె ఇస్తారా.అయినా ఇంత అందమైనా దానిని ఎవరు వదులుకుంటారు అంటూ రమ్యని లాగి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.రమ్య ప్రభాకర్ ని తొసి అంటె ఎంటి నీ ఉద్దెశం అంది నెను నాకు నచ్చినప్పుడల్లా నీ ఇంటికి వస్తాను నువ్వు ఎప్పుడు కాదనకుడదు లెదంటె నికు తెలుసు కదా నేను ఎం చెస్తానొ నీకు ప్రత్యెకించి చెప్పనక్కర్లెదు అనుకుంటా అన్నాడు.ప్లీస్ ప్రభాకర్ అలా అనకు నువ్వు చెప్పినట్టు చెసాను మాట ఇచ్చావు.సొ నా వీడియొ ఇవ్వు అంది.నెను ఇవ్వను నువ్వు ఒప్పుకుంటె ఇద్దరం సుఖపడదాము లెకుంటె ఎం జరుగుతుందొ నీకె తెలుసు అన్నాడు.రమ్య ఆలొచనలొ పడింది వెంటనె ప్రభాకర్ రమ్యని తన కౌగిలిలొకి లాక్కొని రమ్య పిర్రల మీద చేయి వేసి పిసుకుతూ రమ్య పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.రమ్య పెదాలని చీకుతూ రమ్య పిర్రలని పిసుకుతూ కొడుతున్నాడు రమ్య మెల్లిగా ప్రభాకర్ కి లొంగిపొయింది రమ్య ప్రభాకర్ ని కౌగిలించుకుంది ప్రభాకర్ రమ్య పెదాలని కసిగా చీకుతున్నాడు రమ్య కళ్ళు మూసుకొని ప్రభాకర్ కి సహకరిస్తుంది ప్రభాకర్ రమ్యని గట్టిగా కౌగిలిలొకి తన నాలుకని రమ్య నొటిలొకి తొసి రమ్య నాలుకతొ పెనవెసాడు రమ్య నడుముని పట్టుకొని గట్టిగా పిసుకుతూ రమ్య పెదాలని చీకుతున్నాడు రమ్యని వదిలి రమ్య కళ్ళలొకి చూసాడు రమ్య తల దించుకుంది.రమ్యని భుజం మీద వేసుకొని బెడ్ రూం లొకితీసుకెల్లి నిల్చొపెట్టి రమ్య నడుముని పిసుకుతూ రమ్య పెదాలని కసిగా చీకుతున్నాడు నైటి మీది నుండి సన్నులని పిసుకుతూ రమ్య పెదాలని చీకుతున్నాడు మెల్లిగా రమ్య నైటిని నడుము వరకు పైకి లెపాడు రమ్య తొడని పట్టుకొని తడుముతూ రమ్య కాళిని పైకి లెపాడు.రమ్య తన కాళిని ప్రభాకర్ చుట్టు వేసింది రమ్య తొడని పిసుకుతూ రమ్య నొటిలొకి తన నాలుకని తొసి రమ్య నాలుకతొ ఆడిస్తున్నాడు మెల్లిగా నైటిని తీసెసాడు రమ్యని కౌగిలించుకొని రమ్య నడుముని పిసుకుతూ రమ్య పెదాలని చీకుతున్నాడు.ప్రభాకర్ జుట్టు లొకి వేళ్ళని తొసి నిమురుతూ ప్రభాకర్ నాలుకని చీకుతుంది రమ్యని బెడ్ మీదకి తొసి తన షర్ట్ విప్పెసాడు రమ్య పక్కన పడుకొని రమ్య బ్రా మీది నుండె మెల్లిగా రమ్య సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ ప్రభాకర్ మెల్లిగా రా అంటూ మూలుగుతుంది ప్రభాకర్ రమ్య బ్రాని పట్టుకొని లాగాడు ఆది కాస్తా చినిగిపొయింది.హెయ్ మెల్లిగా అందుకంతా తొందర బ్రా చినిగిపొయింది చుసావా కావాలంటె నెను 100 కొనిస్తా అనాడు రమ్య సన్నులని చూస్తూ మెల్లిగా వాటి మీద చేతులు వేసి పిసుకుతున్నాడు ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ చను ముచ్చికలని పంటితొ కొరుకుతూ ప్యాంటి మీది నుండి రమ్య పూకు మీద చేయి వెసాడు పైన రమ్య సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ కింద రమ్య పూకు మీద రాస్తున్నాడు మెల్లిగా కిందికి వచ్చి రమ్య బడ్డు మీద ముద్దు పెట్టి నాలుకతొ నాకుతున్నాడు.తన చేతిని మెల్లిగా ప్యాంటిలొకి తొసి పూకుని పట్టాడు రమ్య తన చేతిని ప్రభాకర్ చేయి మీద వెసి పట్టుకుంది. ప్రభాకర్ మెల్లిగా మీద వేలతొ రాస్తున్నాడు బొడ్డుని పంటితొ పట్టుకొని కొరికాడు.హ్ ప్రభాకర్ అలా కొరకకు రా ఆయన అడిగితె ఎం చెప్పాలి అంటూ మూలుగుతుంది.ప్రభాకర్ తన ఒక చేతితొ రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ఇంకొ చేతి వేలిని రమ్య పుకులొ పెట్టి ఆడిస్తున్నాడు.నాలుకని బడ్డు లొకి తొసి నాకుతున్నాడు.ప్రభాకర్ ఒకెసారి చెసె మూడు పనుల వల్ల రమ్యలొ కామం తీరం దాటింది ప్రభాకర్ రమ్య ప్యాంటి కిందికి జరిపి కాళ్ళతొ లాగెసాడు మెల్లిగా రమ్య పూకు దగ్గరకి వచ్చి రమ్య కళ్ళని ఎడం చేసి పూకు పెదాలని విడదీసాడు మెల్లిగా నాలుక చవరని పూకుకి ఆనించాడు ఒక్కరాసిగా రమ్య ప్రభాకర్ తలని పూకుకి అడుముకుంది ప్రభాకర్ నాలుక పూకులొకి దిగింది.రమ్య తొడలని తడుముతూ పూకులొపల నాకుతున్నాడు ప్రభాకర్ పైకి లేచి అటు ఇటు చుసాడు పక్కన ఉన్న దిండు తీసుకొని రమ్య నడుము కింద అడ్జెస్ట్ చెసాడు రమ్య రెండు కాళ్ళని పైకి లెపి రమ్య చేతిలతొ పట్టుకొమన్నాడు.రమ్య తన చేతులతొ తన కాళ్ళని పట్టుకుంది.ఇప్పుడు ప్రభాకర్ కి రమ్య పూకు గుద్ద కనిపిస్తుంది మెల్లిగా రమ్య పూకు మీద నాలుకని ఆడిస్తున్నాడు నాలుకని గుద్ద మీదకి తెచ్చి గుద్ద మీద నాకుతున్నాడు నాలుకని పూకుని కలిపి నాకుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ మ్ మ్ మ్ మ్ చంపుతున్నావు రా రెండింటిని ఒకెసారి కెలుకుతున్నావు హ్ అంటూ మూలుగుతుంది.ప్రభాకర్ నాలుకతొ పూకుని నాకుతూ ఒక వేలిని గుద్ద మీద రాస్తూ మెల్లిగా గుద్దలొకి తొస్తున్నాడు మెల్లిగారా అంటూ మూలుగుతుంది.ప్రభాకర్ పూకుని నకుతూ గొల్లిని పట్టుకొని నలుపుతున్నాడు పూకులొపల నాలుకని ఆడిస్తున్నాడు.ఎన్ని పనులకి రమ్యకి చిరికొచ్చెసి ప్రభాకర్ నొటిలొ కార్చెసింది.మెల్లిగా తన కాళ్ళని వదిలి కిందికి దింపింది.ప్ర్భాకర్ రమ్య పూకుని మొత్తం క్లింగా నాకెసాడు.పైకి లేచి తన షర్ట్ విప్పెసాడు బెడ్ చివరన కూర్చొని రావె చీకు నా మొడ్డ అన్నాడు.రమ్య లేచి కింద కూర్చొని ప్రభాకర్ మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని ఆడిస్తుంది రమ్య చేతిలొ ఇంకా పెరుగుతుంది మెల్లిగా మొడ్డ మీద ముద్దు పెట్టింది.ప్రభాకర్ రమ్య తలని పట్టుకొని రమ్య నొటిలొకి తొసాడు.ప్రభాకర్ మొడ్డ రమ్య గొంతులొకి దిగింది రమ్య తలని పట్టుకొని రమ్య నొటిని దెంగుతున్నాడు.రమ్య ప్రభాకర్ తడలని పట్టుకొని మొత్తం లొపలకి తీసుకొని చీకుతుంది.ప్రభాకర్ మొడ్డని బయటకి తీసి పైకి కిందికి నాకుతుంది.బాల్స్ నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ బాల్స్ కింద నాకుతుంది.రమ్య పనులకి అల్లాడిపొతున్నాడు మొడ్డన్ ఓఖ్ ఊపుతూ బాల్స్ కింద నాకుతుంది.ప్రభాకర్ రమ్య తలని పట్టుకొని తన మొడ్డని రమ్య నొటిలొకి తొసి నొటిని దెంగుతున్నాడు.బయటకి తీస్తూ గొంతులొకి తొస్తూ దెంగుతున్నాడు తన లావాని రమ్య గొంతులొ కక్కెసాడు.రమ్య పైకి లేచి బాత్ రూం లొకి వెల్లి తన నొటిని కడుక్కొని వచ్చింది.వచ్చెసరికి ప్రభాకర్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు.దగ్గరకి రమ్మని పిలిచాడు.రమ్య వెల్లి ప్రభాకర్ పక్కన పడుకుంది రమ్య చుట్టు చేతులు వేసి రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీసుకుతున్నాడు ఒక చేతితొ సన్నులని పిసుకుతూ ఇంకొ చేతితొ రమ్య పూకుని కెలుకుతున్నాడు.రమ్య పూకులొ వేలిని పెట్టి ఆడిస్తున్నాడు.మెల్లిగా ప్రభాకర్ మొడ్డ ప్రాణం పసుకుంది.ప్రభాకర్ రమ్య మీదికి ఎక్కి తన మొడ్డని రమ్య పూకులొ దింపెసాడు రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ రమ్య పూకులొ తన మొడ్డని ఆడిస్తున్నాడు.పూకు చివరికంటూ నూకుతూ బయటకి తీసి మల్లి ఫొర్స్ తొ నూకుతున్నాడు.ఎగిరెగిరి దెంగుతున్నాడు రమ్య సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ పూకుకి చివరికంటూ నూకుతున్నాడు రమ్య చను ముచ్చికలని పంటితొ కొరుకుతూ లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.ప్రభాకర్ త్మ్రమ్యని పక్కకి తిప్పి వెనక నుండి రమ్య పూకులొకి తొసాడు.రమ్య సన్నులని పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతూ పూకు చువరివరకు నూకుతూ దెంగుతున్నాడు.రమ్య మెడ మీద కొరుకుతూ సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ ప్రభాకర్ మెల్లిగా దెంగు రా చంపెస్తున్నావు అటూ మూలుగుతుంది.రమ్యని లెపి వంగిపెట్టి రమ్య గుద్దలొకి తన మొడ్డని తొసాడు.పిర్రల మీద కొడుతూ రమ్య సన్నులని అందుకొని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు రమ్య పిర్రలని మీద చరుస్తూ దెంగుతున్నాడు.రమ్య పిర్రల మీద ప్రభాకర్ చేతి వాతలు కనబడుతున్నాయి అంతలా కొడుతున్నాడు రెండు పిర్రలని విడదీసి మొత్తం మొడ్డని గుద్దలొకి నూకుతున్నాడు.ప్రభాకర్ ప్లీస్ మెల్లిగా అలా కొట్టకు నొస్తున్నాయి అంటూ అరుస్తుంది.అరవవె ని అరుపులకి నాకు కసిరెగిపొతుంది అంటూ ఇంకా గట్టిగా కొడుతున్నాడు ఎంతా ఆపాలనుకున్న నొప్పికి అరుపులు బయతకి వస్తున్నాయి.అరుపులని ఆపితె ఇంకా గట్టిగా కొడుతున్నాడు.మొడ్డని బయటకి లాగి మల్లి మొత్తం ఒకెసారి లొపలికి నూకుతున్నాడు.రమ్య మీదకి వంగి రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముడ మీద కొరుకుతున్నాడు.కొరకకు నొస్తుంది అంటూ అరుస్తుంది రమ్య.మెడైఇద అలాగె పట్టుకొని వేగంగా దెంగుతున్నాడు.పైకి లేచి రమ్య జుట్టు పట్టుకొని పిర్రల మీద కొడుతూ గుద్ద వాచిపొయెలా దెంగుతున్నాడు.రమ్య ఇంటి బయటకి వినపడెలా అరుస్తుంది.ప్ర్భాకర్ ప్లీస్ వద్దు నన్ను వదిలెయు అంటూ.ఆ అరుపులకి ప్రభాకర్ కి చిరికొచ్చెసింది.తన మొడ్డని అలాగె పూకులొ పెట్టి పూకులొపల కార్చేసాడు.