దానిలొ పెట్టావా మంటగా ఉంది అరె

దెంగుతూనే ఉన్నాడు నా తలని పట్టుకొని ఆగకుండా దెంగుతున్నాడు మొడ్డని గొంతు వరకు తొస్తూ బయటకి తీసి మల్లి తొస్తున్నాడు నాకు నొటి నొప్పి పెరిగి వాడికి కార్పించాలని నేను వాడి సంచి పట్టుకొని నిమిరాను వాడి గొలిలాని పట్టుకున్నాను వాడు స్పీడ్ ఇంకా పెంచాడు కాని కార్చలేదు ఇంకా ఇంకా నొటిని దెంగుతున్నాడు నేను వాడిని గట్టిగా తొసాను వాడు వెనక్కి జరిగాడు నేను అక్కడె పడిపొయి ఆయస పడుతున్నాను వాడు నా వెనక చేరి వాడి మొడ్డని నా పూకుకి ఆనించి పైకి కిందకి రాస్తూ ఒక్కసస్రి లొపలికి తొసాడు నా పిర్రలని పట్టుకొని దెంగడం మొదలు పెట్టడు మెల్లిగా రా నీది చిన్నదిగాదు కాస్తా మెల్లిగా దెంగు అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు నా పిర్రలని పట్టుకొని లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు పిర్రలని పిసుకుతూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు హస్ మీదకి వంగి నా సాన్నులని అందుకొని పిసుకుతూ వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ కొరుకుతూ చను మొనలని వేల్లతొ నలుపుతూ దెంగుతున్నాడు వీపు మొత్తం నాలుకతొ రాస్తూ దెంగుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ లొపలకి ఇంకా గట్టిగా దెంగు అదీ అలా దెంగు నా తీట తీర్చు అబ్బా స్వర్గం చూపిస్తున్నావు బాగా దెంగు బాగా దెంగు నేను నీ మొడ్డకి బానిసా అయ్యను దెంగు అదీ ఇంకా అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు నా వెంటుకలు పట్టుకొని పిర్రల మీద చరుస్తూ దెంగుతున్నాడు చూడడానికి గుర్రపు స్వారి లా ఉంది వెంటుకలు పట్టుకొని తలని పైకి లాగి వీపు మీద నాకుతూ పిర్రలని చరుస్తూ దెంగుతున్నాడు వాడి మొడ్డని బయటకి తీసి మొడ్డని నా గుద్దలొకి తొసాడు గుద్ద నొప్పి ఎక్కువ అయింది మల్లి దానిలొ పెట్టావా మంటగా ఉంది అరె తీయు ప్లీస్ రా వద్దు అమ్మా అబ్బా నొప్పి హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ నొప్పి ప్లీస్స్ తీయు అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు మాత్రం మెల్లిగ మెల్లిగా మొత్తం లొపకకి తొసీ దెంగడం మొదలు పెట్టాడు వెంటుకలని పట్టుకొని పిర్రల మీద చరుస్తూ దెంగుతున్నాడు అలా ఒక అరగంటా దెంగి గుద్దలొ కార్చేసాడు