చీ నోటితో అక్కడ ముద్దులు పెడుతున్నాడేంటీ

kamakathaluఆరోజు సాయింత్రం అయ్యింది ఊరు వెళ్ళిన అమ్మ నాన్నలు వచ్చేశారు పిన్నిని వంట చెయ్యమని చెప్పి అమ్మ రెస్ట్ తీసుకుంది ఊరు తిరిగి వచ్చింది కదా..! ఆరోజు బోజనలు అయ్యకా అందరం పడుకున్నాం సాయింత్రం వరకూ కుత్త పగల దెంగించుకున్నా పిన్నికి నాకు బాగా అలసిపోయి నిద్దర పట్టేసింది.

ఆ తరవాత రోజు ఆదివారం నాన్నకి ఎదో పని ఉందని ఆఫీసుకి వెళ్ళారు ముందు రోజు కూడా వెళ్ళలేదు కదా అందుకని ఆదివారం ఐనా వెళ్ళారు. పిన్నిని వెనక దొడ్డిలోకి తీసుకుని వెళ్ళి నిన్న విజయా ఆంటీ మద్యలో ఆపేసిన విషయాన్ని అమ్మని అడిగి తెలుసుకో అన్నాను. మరి నువ్వు ఎలా వింటావ్ అంది నా తిప్పలు నేను పడతానులే నేను చెప్పిన పని చూడు అన్నాను సర్లే అని పిన్ని అమ్మ ముందలి గది ఊడుస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళింది నేను నిదానంగా సందులోనుండీ అమ్మ నాన్న గది కిటికీ దగ్గరకి చేరా. అది మూసేసే ఉంది సర్లే మాటలు విందాం అంతకు మించి చేసేది ఏముంది అనుకుని అక్కడే నక్కి వింటున్నా.

పిన్ని అమ్మ తో నిదానంగా మొదలెట్టింది.

పిన్ని: అక్కా..
అమ్మ: ఏంటే..
పిన్ని: రాత్రి మీరు చేసుకున్నారా??
అమ్మ: లేదే పొద్దున్న నుండీ ప్రయాణం కదా ఒల్లు హూనం అయ్యిపోయిందనుకో అలసిపోయి పడుకున్నాం
పిన్ని: అక్కా.
అమ్మ: ఏంటే ఎదో అడుగుదాం అని అడగకుండా నా దగ్గర మొహమాటపడతావెందుకూ??
పిన్ని: అదే ఎలా అడగాలో అనీ..
అమ్మ: పర్లేదులే అడుగు
పిన్ని: అక్కా.. నువ్వు బావతో కాకుండా వేరేవారితో ఎవరితో అన్నా??
అమ్మ: సైలెంట్
పిన్ని: ఒక్కసారి అన్నా .??
అమ్మ: ఇప్పుడు నీకు ఈ అనుమానం ఎందుకు వచ్చింది??
పిన్ని: అదీ అదీ..
అమ్మ: అడగకూడనిది డైరక్ట్ గా అడిగేశావ్ ఇంక అదెందుకూ దాస్తావ్
పిన్ని : నిన్న విజయ తో మాట్లాడుతుంటే ..
అమ్మ: నా మీద నీ అనుమానాన్ని దానిని అడిగావా??
పిన్ని: అది కాదు అనుకోకుండా..
అమ్మ: హుమ్మ్ అనుకోకుండా??
పిన్ని: ఎదో మాటల్లో
అమ్మ: సరిగ్గా చెప్పి చావ్
పిన్ని: మొన్న ఒకసారి నువ్వు,విజయ, లక్ష్మి వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటిలో ఎదో ఫంక్షన్ ఉందని వెళ్ళారంట కదా..
అమ్మ: హా వెళ్ళాం
పిన్ని: అక్కడ..
అమ్మ: అక్కడ??
పిన్ని: ఏదన్న జరిగిందా?? అనీ
అమ్మ: ఇన్ని చెప్పింది అది చెప్పలేదా??
పిన్ని: ఈలోపు వాళ్ళ ఆయన వచ్చేశారు
అమ్మ: హా ఐతే మళ్ళి వెళ్ళి దానినే అడుగు
పిన్ని: దానిని అడగడం కన్నా నిన్ను అడగటం మంచిదనీ..
అమ్మ: ఆ ఏడుపు ముందు ఏడవాలి
పిన్ని: కోపడకు అక్కా.. నాది తప్పే కాదనడం లేదు నీకు కోపం రావడం సహజం కాని కావలని అడగలేదు ఎదో మాటల్లో..
అమ్మ: ఎదో ఒకరకంగా మొత్తానికి తెలుసుకున్నవ్ గా
పిన్ని: కొంచెం చెప్పింది అంతే మొత్తం చెప్పలెదు అక్క
అమ్మ: మొదలెట్టింది మొతం చెప్పి ఏడొచ్చుగా మద్యలో ఆపెయ్యడం ఎందుకూ??
పిన్ని: ఈలోపు వాళ్ళ ఆయన వచ్చారు అదుకే ఆపేసింది
అమ్మ: ఎదో ఒకటి ఏడవమను నాకెందుకు ఐనా అది చేసిన పని గురించి వదిలెసి నా గురించి చెప్పడం ఎందుకూ?
పిన్ని: అంటే విజయ కూడా అతనితో..??
అమ్మ: విజయా కూడా అంటున్నవేంటీ అంటే నేను అక్కడ ఏదో చేశాను అని డిసైడ్ ఐపోయావ్ ఐతే
పిన్ని: మరి విజయ చెప్పినదనిబట్టి చూస్తే జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అందుకే.
అమ్మ: ఐనా అది దెంగించుకున్నాది చెప్పవచ్చు గా మద్యలో నా గొల ఎందుకు దానికీ
పిన్ని: ఏంటక్కా విజయాని కూడా లక్ష్మి వాల్ల అన్నయ్య దెంగాడా??
అమ్మ : నన్ను దెంగు నన్ను దెంగు అంటూ లంగా ఎత్తుకుని ఎగబడితే దెంగకుండా ఎందుకు వదులుతాడు??
పిన్ని: అవునా?? అసలు ఏమి జరిగిందో సరిగ్గా చెప్పక్కా..
అమ్మ: ఉమ్మ్ అసలు అది ఎక్కడవరకూ చెప్పిందో ముందు చెప్పు ఆ తరవత నేను చెపుతా
పిన్ని: విజయ ఆంటీ చెప్పిన అన్ని విషయాలు అమ్మకి చెప్పింది.
అమ్మ: హుమ్మ్ ఇంతేనా చెప్పిందీ.
పిన్ని: హా అవునక్కా
అమ్మ : అబ్బో ఆతరవాత చాలా జరిగింది
పిన్ని: అబ్బహ్ ఐతే నువ్వు చెప్పాక్క ఏమి జరిగిందో
అమ్మ:

ఇంక మెల్లిగా లేచి నిదానంగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ఆ గది తలుపు దగ్గరకి వెళ్ళాను లోపలికి చూశా మంచం మీద వాళిద్దరూ అప్పటికే బట్టలు పూర్తిగా విప్పేసి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తెగ నలిపేసుకుంటున్నారు రోజు మీ బావతో చేయించుకున్నా కానీ వాళ్ళని అలా చూసే సరికి నాలో ఎదో తెలియని అలజడి అలాగే చూస్తున్నా అతను విజయ మొఖం అంతా ముద్దులు పెట్టి మెడ మీద, సళ్ళమీద, ముద్దులు పెట్టి కిందకి జరిగి తన రెండు చేతులతొ దీని రెండు సళ్ళని పట్టుకుని పిసుకుతూ బొడ్డు మీద ముద్దులు పెడుతున్నారు. అలా అతను దానికి చేస్తుంటే నాలో వేడి మొదలైయ్యింది మనసంత అదోల ఐపోయింది అతను నిదానంగా కిందకి జరుగుతున్నాడు చి ఇంకా ఎక్కడికి వెళుతున్నాడు?? అనుకుని కళ్ళార్పకుండా చూశా నేను అనుకున్నట్టే అతను అక్కడ ముద్దులు పెడుతున్నాడు.

పిన్ని: ఎక్కడ??

అమ్మ: ఇంకెక్కడే పూకు మీద

పిన్ని: అవునా??

అమ్మ: అవునే తల్లి నేను అది చూసి ఇలగే అనుకున్నా చీ నోటితో అక్కడ ముద్దులు పెడుతున్నాడేంటీ అని
నాకు అప్పుడు గుర్తు వచింది కామశాస్త్రం లో ఒకపేజీలో ఒకళ్ళకి కొకళ్ళకి ఇష్టం ఐతే కామం తారా స్తాయిలో ఉన్నప్పుడు గజ్జల్లోనూ, పూకు మీద , అంతెందుకే ముడ్డి మీద కూడ ముద్దులు ఇంకా నాకోవచ్చంట.

నేను అది చదివినప్పుడూ చీ అక్కడ నోటితొ ముద్దులు ఎలా పెడతారూ చిరాగ్గా అనుకున్నాను. మీ బావని దీని గురించి అడిగితే చి నోరు ముయ్యి పుస్తకాల్లో ఎదో రాస్తారు అక్కడ ఎవరన్నా నోరు పెట్టి ముద్దులు పెడతారా?? అన్నారు. నేనుకూడా ఆయన చెప్పింది నిజమే కదా అనుకుని ఆ విషయం వదిలేశా. కానీ ఆ రోజు అతను నేను చదివింది చదివినట్టు చేస్తుంటే నాకు మతిపోయింది ఆ పుస్తకం లో ఉన్నట్టు ఇలా కూడా చేస్కుంటారన్నమాట. అందుకే ఆ పుస్తకంలో అల రాశారూ. అనుకుని అలాగే లోపల జరిగే పని చూస్తున్నా. ఈ విషయాలు అన్ని గుర్తు వచ్చేసరికి నాలో నాకే తెలియకుండా కోరికలు బుసకొట్టడం మొదలైయ్యింది. చూస్తున్నా నాకే ఇలా ఉంటే దాని పరిస్తితి ఏమిటో అని విజయని చుశా అతను అలా గజ్జల్లో పూకుమీద ముద్దులు పెడుతుంటే విజయ మెలికలు తిరిగిపోతుంది సంతొషం తట్టుకోలేక మనం మూలుగుతాం కదా?? అలా మూలుగుతూ అక్కడ అలా అతని పెదవులు తగులుతుంటే గిలిగింతలు పుడుతున్నట్టు ఉంది అది నవ్వుతుంది కూడా వాళ్ళని అలా చూస్తుంటే నాకు కూడా ఎదో కావాలని ఆరాటం మోదలైయ్యింది నా చీర కుచ్చిళ్ళలోనుండీ చేతిని లోనికి పోనిచ్చి అక్కడ చెయ్య పెట్టి కళ్ళు మూసుకుని అతను నా దానిమీద ముద్దు పెట్టినట్టు ఊహించుకున్నా ఒక్కసారే పిచెక్కిపోయిందనుకో వెంటనే కళ్ళు తెరిచేసా అమ్మోఓ ఊహల్లోనే ఇంత మజగా ఉంటే డైరక్ట్ గా దానికి ఎలా ఉందో అబ్బహ్ దొంగ ముండ తెగ సుఖపడుతంది అతను సాయింత్రం అడిగినప్పుడు ఒప్పేసుకున్నా బాగుండేది నాకు ఇలా చేసేవాడు అనవసరంగా బెట్టు చేశాను చ అనుకుంటూ నాకే తెలియకుండా ఆగదిలోకి వెళ్ళిపోయా..