అమ్మాయి గారికి ఎక్కడ లేని సిగ్గు ఇప్పుడే వచ్చిందా

తనను పక్కన పడుకోబెట్టి , పరుపు మీద షీట్ మార్చి తనను పరుపు మీదకు తెచ్చాను. తను దిండుకు అనుకోని కాళ్ళు ఆరేసుకొని కళ్ళు మూసుకొని పడుకోంది . తన రెండు కాళ్ళ మద్య పోగిన పూరీ లా తన పూకు ఉబ్బి ఉంది. పూకు పెదాలు ఏమో ఎర్రగా అక్కడ కుంకుమ పువ్వు అద్దినట్లు ఉన్నాయి. అక్కడే నించొని కొద్దిసేపు తనివి తీరా తన నగ్న సౌదర్యాన్ని ఆస్వాదించసాగాను.

నా చూపుల తీక్షనత తన శరీరానికి తాకినట్లు తను కళ్ళు తెరచి

“ఏయ్ , ఏంటి అలా చూస్తున్నావు అంటూ , తన కాళ్ళు రెండు క్రాస్ చేస్తూ తన చేతులు రెండింటిని తన రోమ్ములపే అడ్డ పెట్టుకొంది.””అమ్మాయి గారికి ఎక్కడ లేని సిగ్గు ఇప్పుడే వచ్చిందా” అంటూ తన పక్కన పడుకొని తన చేతులు అక్కడ నుంచి తీసేస్తూ తన రొమ్ముల మిద ముద్దులు పెడుతూ , తన ముచ్చికలను పెదాలతో పట్టి పిల్చ సాగాను.
“శివా , ఇంకా టెంప్ట్ చేయకు , అక్కడ నొప్పిగా ఉంది , నేను ఇంకో సారి తీసుకోలేను””అక్కడ కాక పొతే ఇంకా ప్లేస్ లు వున్నాయి నన్ను తీసుకోవడానికి ” అన్నాను చిలిపిగా నవ్వుతూ. “ఏంటి ? ఇంకెక్కడ పెట్టుకోవాలి ” అంటూ తనకు అర్తం అయినట్లు “చంపేస్తా , ఇక్కడ పెట్టినప్పుడే చంపేసావు అనుకొన్నా , ఇంక అక్కడ తీసుకొంటే , ఇంక నేను ఇంటికి నడుచుకొంటు వెళ్ళలేను””కానీ వీటిని చూస్తుంటే ఆగ బుద్ది వేయడం లేదు” అంటూ తన పిర్రలు పట్టుకొని పిసికాను. “ఇప్పుడు వద్దు , ప్లీజ్ ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా చూద్దాం లే ” అంటూ నన్ను తన మీదకు లాక్కొంది. “తన పెదాలను చప్పడిస్తూ , తన రొమ్ములు మిద చేతులతో దాడి చేస్తూ, తన మొహం అంతా ముద్దులు పెట్ట సాగాను.”నా చర్యకు స్పందిస్తూ “అబ్బా , శివా నువ్వు calm గా ఉండలేవే కొద్దిసేపైనా “”ఇంత అందాన్ని ఇలా అరేసుకొని చూపిస్తుంటే, calm గా కూచోవడం నావల్ల కాదు” అంటూ తన తొడల మద్య సెటిల్ అయ్యాను. తన పూ పెదాల మీద ఉన్న ఎరుపు దనం నా పెదాలకు అంటిచ్చుకోవాలని సుతారంగా తన పూకు పెదాలను తాకాను. చల్లగా నా పెదాల తాకిడికి ఉలిక్కి పడి “శివా ” అంటూ నా తలమీద చేయి వేసి సుతారంగా నన్ను తన బొక్క కేసి నొక్కు కొంది.