అత్త పూకా మరదలి పూకా వెలుతురులో

వదిన తో మాట్లాడిన తరువాత గుండెలనిండా ధైర్యం వచ్చింది బావకి. వదిన మనసులో విషయం తెలిసిపోయింది. అత్త కూడా తనకు అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి ఇంక రెచ్చిపోవచ్చు. కాక పోతే కొంచెం ఓపిక పడితే వదిన పూకులో, అత్త కుత్తలో తన లవడా దిగెయ్య వచ్చు. ఇద్దరు భామల ముద్దుల రంకు మొగుడు కావచ్చు. తన మనసుకు నచ్చిన పిర్రలు సళ్లు తొడలు బాగా ఉబ్బిన పూకులు తన మొడ్డకు చిక్క పోతున్నాయి అన్న ఆనందం బావని నిలవనీయడం లేదు. అలా అలా గాలిలో తేలిపోతూ హుషారుగా ఈల వేసుకుంటూ అత్త దగ్గరకు వెళ్లాడు. ఈ లోపల అత్త కూడా తను వేసుకున్న నైటీ విప్పేసి చీరలోకి మారింది. ఆ చీర కూడా పల్చటి నేత చీర. అత్త ఎప్పుడూ పాంటీ వేసుకోదు. ఇప్పుడు లంగా కూడా కట్టుకోలేదు. పల్చటి చీరలో అత్త ఎత్తైన బలిసిన పిర్రలు జవ జవ లాడుతున్నాయి. అత్త బలిసిన పిర్రలు చూస్తుంటే బావ మొడ్డ జండా కర్రలాగా నిటారుగా నిలబడింది. “అత్తా అత్తా టిఫిన్ అయిందా” అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లాడు కొడుకు. అత్తను వెనకనుండి వాటేసుకున్నాడు. తన రెండు చేతులు అత్త నడుము చుట్టూ వేసాడు. తన నిగిడిన మొడ్డను అత్త పిర్రల మీద రుద్దుతున్నాడు. తన తన అత్త బుజం మీద పెట్టి తమ బుగ్గలకు అత్త బుగ్గలు రాస్తున్నాడు. “వదినకు కాఫీ ఇచ్చి రారా అంటే ఇంత సేపా. వదినతో ఏమి రాచ కార్యాలు వెలగబెడుతున్నావు. ఉండు ఇడ్లీలు అయ్యాయి ప్లేట్ లో పెట్టి ఇస్తాను.” అంది అత్త. అత్తకు కొడుకు మొడ్డ తన పిర్రలకు రుద్దుకుంటూ ఉందని తెలుసు. కానీ ఏమీ అనడం లేదు. అత్త మనసులో ఆలోచనలు సుడులు తిరుగుతున్నాయి.

” తన మొగుడు ఉన్నప్పుడు ఏదో పదక గదిలో తప్ప ఇతర చోట్ల ముట్టుకొనె వాడు కాదు. అందుకే తనకు ఇలాంటి సరదాలు తెలీవు. ఇప్పుడు ఈ నడి వయసులో అలాంటి సరదాలు కొడుకు వల్ల తీరుతుంటే కాదనలేక పోతోంది. ఒక పక్క మనసులో ఇది పాపం తప్పు అని అనిపిస్తున్నా, తాను చేసేది తప్పు అని శరీరం ఒప్పుకోవడం లేదు. పైగా తనకు ఉన్నది ఒక్కగానొక్క కొడుకు. జీవితాంతం వాడొతోనే బతకాలి. వాడిని కాదనుకొంటే ఎలా. ఈ సందిగ్ధంలో ఉంది అత్త. అయినా రాత్రి వాడు తన తొడల మధ్య మొహం పెట్టినప్పుడే మందలించాల్సింది. అలా కాకుండా రాత్రి అంతా కొడుకుతో కమ్మగా పూకు నాకించుకొని ఇప్పుడు ఇది పాపమా కాదా అని తర్కించడం ఏమిటి. జరిగింది ఏదో జరిగి పోయింది. ఇప్పుడు వాడికి సహకరించడం తప్ప మరో మార్గం లేదు. అంతగా అయితే వ్యవహారం శౄతి మించినపుడు దూరంగా ఉండవచ్చులే అని సర్ది చెప్పుకుంది. అందుకే కొడుకు ఏమిచేసినా ఎంజాయి చేస్తూ ఉంది. అత్త ఏమీ అనకపోయేసరికి కొడుకు కూడా తన నిగిడిన లవడాను అత్త పిర్రలకు పెట్టి రుద్దుతున్నాడు.
“ఏంట్రా అది వేళా పాళా లేకుండా వెళ్లి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చో టిఫిన్ తెస్తాను” అంది అత్త తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో.
“అయ్య బాబోయి అత్తతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి”అని అనుకుంటూ అత్త పిర్రలకు తన లవడాను ఒక్కసారి నొక్కొ, అత్త నడుము మడతల మీద ఒక్క సారి నొక్కి, వెళ్లి టేబుల్ ముందు కూర్చున్నాడు కుమార రత్నం.
ఏదో అనాలని అన్నదే కానీ కొడుకు తన మొడ్డతో అలా అలా పిర్రల మీద రుద్దుతుంటే, నడుము నొక్కొతూ బొడ్డులో వేలు పెట్టి తిప్పుతుంటే చెప్పలేని ఆ హాయి ఎంతో మధురంగా తోచింది. ఆ దాందేముంది రాత్రికి మరలా వాడితో కుతి దీరా నాకించుకొంటే సరి అని అనుకొంది. టిఫిన్ ప్లేట్ పట్టుకొని కొడుకు దగ్గరకు వచ్చింది. అత్త పెట్టిన టిఫిన్ బుద్ధిగా తిని కొడుకు బుద్ధిగా ఆఫీసుకు వెళ్లాడు. మదన్మోహన్ ఆ రోజంతా ఎవరి ఊహల్లో వాళ్లు ఉన్నారు. రాత్రి అయింది. అంతా భోజనాలు చేసారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ పడుకోవాలి అనేది సమస్య. వదిన దూరంగా గోడకు ఆనుకోని చాప మీద పడుకొంది. బావ మంచం ఈ గోడకు ఆనుకొని ఉంది. మామూలుగా అయితే అత్త తన బెడ్ కొడుకు మంచం పక్కనే వేసుకొని పడుకోవాలి. ఈ వెధవ మరలా కిందటి రోజు మాదిరి కిందికి జారి తన తొడల మధ్య తల పెడతాడేమో, అది కూతురి కంట పడుతుందేమో, పరువు పోతుందేమొ అని భయపడింది. ఎందుకైనా మంచిది అని ముందు గదిలో పడుకుంటాను అని చాప దిండు తీసుకోని వెళ్లబోయింది. “అత్తా అత్తా ఎక్కడికే చాప దిండు తీసుకొని వెళుతున్నావు” అని అడిగింది వదిన. “అది కాదే నువ్వు ముట్టు అయ్యావు కదా అందుకని:” అని నసిగింది అత్త. “ముట్టు అయితే ఏంటి. ఇది వరకు అంతా ఇక్కడే పడుకున్నావుగా ఈ రోజు ఏమొచ్చింది” అని నిలదీసింది వదిన. “అది కాదే అత్తా. నీకు తెలీదు ఊరుకో. నేను ముందు గదిలో పడుకుంటాను” అంది అత్త “అదే ఎందుకు అంటున్నాను. బుద్ధిగా బావ బెడ్ పక్కలో పడుకో. ఒక వేల నీకు ఇంకా అనుమానంగా అంటే నేను నిద్దర్లో తాకుతాను అని అనుమానంగా ఉంటే బావ మంచం రూం మధ్యకు జరిపి నువ్వు మంచం అటు గా పడుకో” అంది వదిన కొంటేగా అత్త వంక చూస్తూ.
అత్తకు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరికినట్టు అయింది. తను బావ మంచం అవతల పడుకుంటుంది కాబడ్డి ఒక వేళ ఆ వెధవ తన పక్కలోకి చేరినా కూతురు చూసె అవకాశంలేదు అనుకొని “పూనేలేవే నువ్వు ఇంతగా చెబుతున్నావు కాబట్టి అలాగే చేద్దాము” అంది అత్త.
కూతురు తనలో తాను ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకొంది. “ఈ రోజు బావ అత్త పూకు అరగదీస్తాడు లే”అని అనుకొంది మనసులో. “పోనీలే పాపం నాన్న పోయిన్నప్పటినుండి అత్త పూకు మీద చెయ్యి వేసిన మగాడులేడు. ఇన్నాళ్లకైనా కాస్త సుఖపడనీ” అని అనుకొంది కూతురు.
ఇంతలో పుత్ర రత్నం కూడా వదినడకు వచ్చాడు. “ఏంటే వదిన అత్త కూతురు ఇద్దరూ ఏవేవో చర్చలు చేస్తున్నారు.” అన్నాడు. వదిన బావ వంక చూసి కన్ను కొట్టి కొంటేగా నవ్వింది.
“ఏమీ లేదురా. నేను ముట్టు అయ్యాను కదా అందుకని నేను ఈ గోడకు ఆనుకొని పడుకుంటాను. అత్త ఆ గోడకు ఆనుకొని పడుకొంటుంది. నువ్వు నీ మంచం రూం మధ్యకు లాక్కో.అర్ధం అయిందా వెధవా” అని మరలా కొంటెగా నవ్వింది. బావకి మొదట్లో లైట్ వెలగలేదు కానీ, తరువాత అర్ధం అయింది.

“అలాగే వదిన అంటూ తన సింగిల్ కాట్ బరా బరా రూం మధ్యకు లాగాడు. ఇంతలో అత్త చీపురు తీసుకొని వచ్చి వదినదంతా చిమ్మి సుభ్రం చేసింది. కాట్ అవతల తన చాప వేసుకుంది. బావ తన దుప్పటిని నేల మీదికి వచ్చేట్టు జార్చాడు. ఇప్పుడు అవతల పక్క అత్త పక్కలో పడుకున్నా, అత్తను ఏమిచేసినా ఈ పక్క పడుకున్న వదినకు కనపడదు. దీనితో అందరి సమస్య తీరింది. “ఈ మూడు రోజులు తన కొడుకు ఏ వెధవ పని చేసినా కూతురికి కనపడదు” అని మురిసిపోయింది అత్త. కాని ఇదంతా కూతురికి తెలుసు అన్న విషయం అత్తకు తెలీదు. ఇప్పుడు అత్తకు ఒక సమస్య వచ్చి పడింది. తన పూకు దిమ్మ మీద ఆతులు దట్టంగా పెరిగి ఉన్నాయి. పూకు నాకడానికి తన ఆతులు అడ్డం వస్తాయేమో అని అనుకొంది. గబాగబా బాత్ రూం లోకి జొరబడింది. కొడుకు షేవింగ్ కిట్ లో నుండి ఒక రెడీ షేవర్ తీసుకొని, తన తొడల మధ్య సోప్ దట్టంగా పట్టించి తన పూకు దిమ్మ మీద ఆతులు గొరగసాగింది. పది నిమిషాలలో అత్త పూకు త్యూబ్ లైట్ వెలుగులో తళా తళా మెరవసాగింది. కింద బడ్డ తన ఆతులన్నీ జాగ్రత్తగా ఏరి టాయిలేట్ లో వేసింది. పూకంతా సోప్ పెట్టి సుభ్రంగా కడుక్కొంది. “తనేమిటి శోభనం పెళ్లి కూతురిలా పూకంతా నీట్ గా చేసుకొంది. కొడుకుతో పూకు నాకించుకోడానికా” ఈ ఆలోచన రాగానే అత్త బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎరుపెక్కాయి.
“చీ అదేం కాదు. ఆ వెధవ ఏదైనా చిలిపి పని చేస్తాడేమో అని ముందు జాగ్రత్త” అని తనకు తాను సర్ది చెప్పుకొంది. పిర్రలు వయ్యారంగా ఊపుకుంటూ గదిలోకి వచ్చింది. వదిన తమ్ముడూ ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. “అత్తయ్య తను పూకు మీద ఆతులు గొరగడం వీళ్లకు తెలీదు” అని అనుకొంది. నెమ్మదిగా తన చాప మీదికి చేరింది. “ఒరేయి తమ్ముడూ ఇంక లైట్ తియ్యరా నాకు నిద్ర వస్తోంది” అని అటుతిరిగి పడుకొంది వదిన. బావ కూడా లైట్ ఆఫ్ చేసి తన బెడ్ మీద పడుకొని ముసుగు తన్నాడు. మదన్మోహన్.